Kerkbanken 27 juli 2021

Vijf timmerlieden uit Kaibobo waaronder, Dhr. Elias Mattinahoruw, Dhr. Thomas Kuhuwael, Dhr. Dominggus Kakisina,
Dhr. Simon Kakisina en Dhr. Jomsry Seipattiratu zijn bezig met het maken van de kerkbanken voor de nieuwbouwkerk. Zie onderstaande Video.