Aanleg fundering zijkant kerkgebouw 29-09-2021

Vandaag zijn de gemeenteleden van de sectoren  Maranatha  en Leitimur aan het werk om de
fundering voor de afrastering aan de kant waar de zon opgaat aan te leggen.