Doneeractie t.b.v. officiële opening nieuwe kerkgebouw Nehemia te Kaibobo (Ceram)

Aan: Saudara2 Suli, Saudara2 Waai, Pela2 Kaibobo en alle geinteresseerden.
Betreft: Doneeractie t.b.v. officiële opening nieuwe kerkgebouw Nehemia te Kaibobo (Ceram)

Gennep, 12 september 2022

Beste saudara2 Suli, saudara2 Waai, Pela2 Kaibobo en alle geïnteresseerden,

Na jarenlang zwoegen om de bouw van de nieuwe kerk Nehemia in het dorp Kaibobo te realiseren, is het dan eindelijk bijna zover! Op 25 september a.s. vindt namelijk de officiële opening van de nieuwe kerk plaats. De laatste voorbereidingen in en rondom de kerk worden nog getroffen. Alle vrijwilligers werken met man en macht om alles op tijd af te krijgen.

Helaas heeft de Corona voor enorme vertragingen gezorgd en ook nog eens door de huidige oorlog in Oekraine heeft dit verregaande financiële gevolgen in de afrondingsfase. Iedereen merkt dat de benzineprijzen flink zijn gestegen en tegelijkertijd zijn de dagelijkse boodschappen alsmaar duurder geworden, waardoor de koopkracht daalt. Door de stijgende kosten van bouwmaterialen is de kas van het Comité Gereja Kaibobo daarom ook sneller leeg geraakt. Er is nog maar nauwelijks geld over om dit bijzondere moment met alle bewoners van Kaibobo en iedereen die hieraan hebben bijgedragen feestelijk af te sluiten.

Initiatiefgroep Noodhulp Suli voelt zich geroepen om onze Pela2 Kaibobo hierin te ondersteuen en is daarom in samenwerking met Vrienden van Kaibobo een spoed doneeeractie gestart. We begrijpen uiteraard dat u hier ook met dezelfde financiële problemen kampt en genoodzaakt bent om de broekriem aan te halen. Maar elke euro die u wel kunt missen is voor ons een enorme bijdrage. U maakt bovenal de gehele gemeenschap in Kaibobo hiermee enorm blij! Via deze link Vrienden van Kaibobo kunt u alle werkzaamheden van de kerk terugkijken.

ZO KUNT U MAKKELIJK MEEHELPEN:

  1. Via deze link https://gofund.me/4977adfd komt u bij onze inzamelingsactie terecht.
  2. Vervolgens klikt u op “Nu doneren” om uw donatie te storten.
  3. En u bent klaar!

Hierbij willen wij u alvast namens het Comité Gereja Kaibobo en de gemeenschap van Kaibobo enorm bedanken voor uw betrokkenheid en gulle (financiele) bijdrage. Uw steun wordt zeer gewaardeerd en is absoluut onmisbaar.

Wij kunnen u alleen in ons gebed meenemen en GOD vragen om Zich over u te ontfermen en te zegenen!

Met vriendelijke groet,

mede namens
Vrienden van Kaibobo & Initiatiefgroep Noodhulp Suli

Edwin Pattisina