Help mee

Lieve mensen,

“Vrienden van Kaibobo” is bedoeld om iedereen, jong en oud, die zich verbonden voelt met Negeri Kaibobo te verenigen. Hierdoor kunnen wij samen bepaalde projecten in
Kaibobo realiseren. Momenteel staat de bouw van een nieuw kerkgebouw op de eerste plaats.

Het huidige kerkgebouw dateert van 1915 en is nu al meer dan 100 jaar oud.  In 1960 is het gebouw gerenoveerd. Door de economische crisis in Indonesië maar ook door bepaalde omstandigheden die toentertijd speelden, is de renovatie uiteindelijk pas in 1987
afgerond.

Momenteel zijn de dwarsbalken waar het dak op rust op diverse plekken met houten
balken ondersteund, omdat het gevaar bestaat dat het dak instort. De dwarsbalken waar het dak op rust zijn in de loop der jaren door houtworm aangetast. Tijdens de Persidangan Jemaat GPM Kaibobo XXVI in 2011 is besloten om een nieuw kerkgebouw te bouwen.

Wilt u ook graag een steentje bijdragen om de nieuwbouw van de kerk te realiseren?
Dan kunt u dit doen door bijvoorbeeld:

  • maandelijks, één jaar lang een bedrag opzij leggen en na één jaar kunt u dit bedrag storten op de volgende rekening:  ING rekeningnummer: NL39 INGB 0672 5383 42
    ten name van  L.M. Kakisina onder vermelding van “Nieuwbouw Kerk Kaibobo” of “Gereja baru Kaibobo”

U kunt ook uw financiële bijdrage rechtstreeks via onze webpagina”Geef ook” overmaken via Paypal of op bovengenoemd rekeningnummer.

Heeft u een ander idee om geld te genereren om de nieuwbouw kerk van Kaibobo te
realiseren, dan kunt u dit via de onderstaand contactformulier kenbaar maken.

Van het ingezamelde geldbedrag blijft niks aan de strijkstok hangen. Als het benodigde
bedrag is bereikt dan wordt dat persoonlijk door mij overhandigd. Deze handeling zal
plaatsvinden tijdens een zondagsdienst in Kaibobo zodat iedereen hier getuige van kan zijn. Onze reiskosten worden ook door ons zelf betaald.
Samen staan wij sterk.

Salam dan hormat

Controle code:

captcha

Vul ter controle bovenstaande code in: