Stenen verzameld voor de fundering van de nieuwe afrastering 19 juli 2021

Kaibobo is verdeeld in 11 Units. Elk Unit heeft vandaag als taak om 2 kubieke meter stenen te verzamelen.

De stenen worden uitgehakt bij de bergen die achter Kaibobo liggen. In totaal zijn er vandaag 22 kubieke meter stenen verzameld.

De stenen worden gebruikt voor de funderingen van de nieuwe afrastering rondom de nieuwbouw kerk.