Afrastering voorkant en zijkant 26-10-2021

De werkzaamheden rond het aanleggen van de afrastering aan de voor- en zij-kant van de kerkgebouw gaat voortvarend. Tot nu toe lopen alle werkzaamheden volgens schema.