Bedankbrief Verkoop Minyak Kayu Putih t.b.v. bouw kerk Nehemia te Kaibobo

Onderwerp: Bedankbrief Verkoop Minyak Kayu Putih t.b.v. bouw kerk Nehemia te Kaibobo

30 oktober 2021

Beste donateurs en geïnteresseerden,

Op 16 mei 2021 jl. is Initiatiefgroep Noodhulp Suli (INS) in samenwerking met Vrienden van Kaibobo vanuit Nederland gestart met de verkoop van minyak kayu putih in Suli. De gehele opbrengst van deze inzamelingsactie gaat naar de bouw van de nieuwe kerk Nehemia in Kaibobo op Ceram. Inmiddels is in september 2021 de verkoop vanuit Nederland afgerond. De verkoop van minyak kayu putih vanuit het kantoor Desa in Suli loopt echter nog door. Zodra de verkoop in Suli via het kantoor desa is beëindigd, dan zullen we de opbrengst uiteraard ook bekend maken.

Project verkoop Minyak Kayu Putih heeft een totaalbedrag van € 1.635,– opgeleverd.

Met Gods kracht en dankzij uw gulle donaties of hulp in allerlei vormen hebben we dit geweldig bedrag weten te realiseren.

Specificatie:

–  Verkoop 121 flesjes Minyak Kayu Putih á €6,50 bedraagt € 786,50

–  Giften inzamelingsactie Minyak Kayu Putih bedraagt € 848,50

Mede namens de bewoners van Kaibobo willen we u daarom nogmaals ontzettend bedanken voor uw overweldigende betrokkenheid en financiële steun. Dit bedrag is reeds ook naar Kaibobo overgemaakt. In de bijlagen treft u ook een korte video en bedankbrief met daarin de ontvangstbevestiging van het bovengenoemde bedrag van het comité Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GPM Kaibobo.

Moge de Here over u waken en u allen zegenen!

 

Met vriendelijke groeten,

Vrienden van Kaibobo
&
Initiatiefgroep Noodhulp Suli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

video