Werkzaamheden vanaf 01 december t/m 13 december 2021

In de maand december zijn de werklieden bezig met de volgende werkzaamheden;

  • Afwerking afrastering rondom het nieuwe kerkgebouw
  • Vensterglas wordt in de raamkozijnen geplaatst.
  • Aanleggen graszoden rondom het kerkgebouw