Inhuldigingsdatum nieuw Kerkgebouw te Kaibobo

Afgelopen  donderdag 30 juni 2022 was er een bijeenkomst van Kerkenraadsleden en de Panitia Bangunan Gereja Baru Negeri Kaibobo.

Tijdens de vergadering heeft men besloten dat op zondag 25 september 2022 de inhuldiging van de nieuwe kerkgebouw zal plaats vinden.